Nie tylko certyfikat rezydencji potwierdzi prawo do ryczałtu

Nie tylko certyfikat rezydencji potwierdzi prawo do ryczałtu

15.09.2021

Przyjęty przez rząd projekt podatkowej części Polskiego Ładu przewiduje złagodzenie zasad dotyczących korzystania z ryczałtowego opodatkowania dochodów zagranicznych. Pierwsza wersja przepisów przewidywała konieczność posługiwania się zagranicznym certyfikatem rezydencji, co w wielu wypadkach mogłoby być niemożliwe. Po naszej publikacji resort pozwolił, by zamiast certyfikatu można było używać także z innych dokumentów.

Komentarz Mateusza Pietranka na Prawo.pl: 
https://www.prawo.pl/podatki/nie-tylko-certyfikat-rezydencji-ale-tez-inne-dokumenty,510558.html