MF wprowadziło podatek handlowy i sporo zaryzykowało

MF wprowadziło podatek handlowy i sporo zaryzykowało

11.01.2021

Od stycznia 2021 roku w Polsce obowiązuje podatek od sprzedaży detalicznej. MF nie chciało czekać z jego poborem do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeśli nowa danina okaże się niezgodna z unijnym prawem, firmy będą mogły wnioskować o zwrot zapłaconych kwot z oprocentowaniem. Możliwe będzie też dochodzenie odszkodowania za poniesione szkody.

KOMENTARZ Angeliki Dahms, prawnik w GWW 

Nasza ekspertka zwraca uwagę, że wyrok TSUE ma rozstrzygnąć spór pomiędzy Polską a Komisją Europejską z zakresie oceny zgodności nowej daniny ze wspólnym rynkiem. Wątpliwości Komisji dotyczyły głównie kwestii przyznania niedozwolonej korzyści „zbyt nisko opodatkowanym” małym przedsiębiorstwom, co w ocenie Komisji stanowi pomoc państwa. Sąd EU, stwierdzając nieważność decyzji Komisji, wskazał w uzasadnieniu, że przyznanie selektywnej korzyści, a tym samym udzielenie pomocy państwa przedsiębiorstwom osiągającym niższe przychody, nie miało miejsca.

Jednak zdaniem rzecznik generalnej TSUE Juliane Kokott, wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Rzecznik zaproponowała, aby Trybunał oddalił odwołania Komisji i utrzymał w mocy wyroki Sądu UE.

- Analizując opinię rzecznik generalnej, można zakładać, że TSUE zgodzi się z wydaną opinią – podkreśla Angelika Dahms. Jej zdaniem, Polska nie zdecydowała się na kolejne odroczenie obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, zapewne licząc na wyrok TSUE przed końcem 2020 r. Kalendarz rozpraw TSUE nie przewiduje jednak wydania wyroku w tej sprawie, przynajmniej do 21 stycznia 2021 r. Nie ma więc pewności, że wyrok zostanie wydany przed 25 lutego, czyli terminem wpłaty podatku.

- Pozostaje zakładać, że w tej sprawie wydane zostanie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru nowej daniny. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnej kolizji polskich przepisów z prawem UE – zaznacza ekspertka.

Cały artykuł przeczytamy w dzisiejszym temacie dnia na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/wprowadzenie-podatku-handlowego-od-sprzedazy-detalicznej-a-wyrok,505673.html

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent