Konferencja DSOIA RP nt. Zagadnień związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego

Konferencja DSOIA RP nt. Zagadnień związanych z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego

22.11.2021

Tematem tegorocznej Konferencji Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów w Pałacu Wojanów były zagadnienia związane z cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowalnego. W jej trakcie przeprowadzone zostały panele dyskusyjne dotyczące kluczowych problemów ujawniających się na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Gościem spotkania była Pani Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego, która przestawiła kluczowe kwestie dotyczące wdrożenia kolejnego etapu cyfryzacji.

Do udziału w wydarzeniu już po raz kolejny została zaproszona mec. Joanna Sebzda-Załuska, partner GWW, która w swoim wystąpieniu omówiła najczęstsze, z perspektywy projektanta, problemy na etapie pozyskiwania decyzji administracyjnych. Mec. Joanna Sebzda-Załuska wzięła również udział w panelu eksperckim dotyczącym procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych.