Ile hałasu może emitować przemysł? Komentarz Doroty Chramęgi

Ile hałasu może emitować przemysł? Komentarz Doroty Chramęgi

18.12.2018

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 20 lutego 2018 r., w sprawie o sygn. akt II OSK 1949/17 przesądził, iż o kategorii terenów, do jakiej należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, przesądza treść planu miejscowego. Wyrok ten, na łamach portalsamorządowy.pl, komentuje radca prawny GWW Dorota Chramęga: "Innymi słowy, sąd odwoławczy uwypuklił, że przy zaistnieniu sytuacji objętej dyspozycją art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu), organ podejmując decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu generowanym przez dany zakład kieruje się treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

Szerszy komentarz odnoszący się do tego orzeczenia można znaleźć pod linkiem: https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/ile-halasu-moze-emitowac-przemysl-nsa-zabral-glos,118511.html.

 

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent