GWW uczestniczyła w opracowywaniu uwag do projektu ustawy o fundacji rodzinnej – uwzględnione zmiany

GWW uczestniczyła w opracowywaniu uwag do projektu ustawy o fundacji rodzinnej – uwzględnione zmiany

15.07.2021

Jak już wcześniej informowaliśmy, Kancelaria GWW wspierała Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w przygotowaniu uwag do marcowego projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zdecydowało się uwzględnić następujące spośród nich:

  • dopuszczenie możliwości prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej w ograniczonym zakresie (projekt zostanie uzupełniony o katalog czynności, które nie będą mogła uznawane za zakazane);
  • usunięcie nakazu, aby co najmniej 50% miejsc w zarządzie / radzie protektorów zajmowały osoby spoza grona beneficjentów fundacji rodzinnej.

Z kolei poniższe propozycje zostały skierowane do dalszej dyskusji:

  • zwiększenie swobody fundatora w kształtowaniu ładu korporacyjnego fundacji rodzinnej – poprzez możliwość zróżnicowania wagi głosu poszczególnych członków jej organów;
  • ograniczenie do 5 lat okresu, w którym KAS będzie mogła żądać od fundacji rodzinnej informacji o beneficjantach oraz świadczeniach na ich rzecz.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Na tę chwilę projekt wciąż znajduje się w fazie prac w resorcie.

W pracach nad powyższymi uwagami brali członkowie zespołu Private Client: radca prawny Aldona Leszczyńska-Mikulska, adwokat Tomasz Krzywański oraz aplikant adwokacki Jan Wnorowski.