Coraz więcej problemów z wystawianiem paragonów

Coraz więcej problemów z wystawianiem paragonów

14.09.2020

Przepisy o wystawianiu paragonów do transakcji niższych niż 450 złotych - spowodowały więcej szkody niż pożytku. Organy podatkowe wydają sprzeczne interpretacje, a sprzedawcy i ich klienci nie wiedzą, co robić.

Komentarz Krzysztofa Czekaja, eksperta ds. podatku VAT

Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w kancelarii GWW, podkreśla jednak że pogląd wyrażony w wyroku, iż paragonu zawierającego NIP nie powinno się utożsamiać z fakturą uproszczoną, jest zbyt daleko idący i stanowi zbyt duże uogólnienie. Ekspert zwraca uwagę, że analizując przepisy dotyczące danych, jakie powinien zawierać każdy paragon z danymi i jakie musi zawierać faktura uproszczona (tj. faktura na kwotę brutto nie większą niż 450 zł albo 100 euro) - dochodzi się do wniosku, iż paragon uzupełniony o NIP nabywcy wypełnia przesłanki do uznania za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

- Kwestią sporną jednak pozostaje numer – tj. w jaki sposób podatnik ma zapewnić, że dane podane na paragonie uzupełnionym o NIP nabywcy zawierają „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę” – potwierdza Krzysztof Czekaj.

Okazuje się, że to duży problem praktyczny, bo istnieje pogląd, że numer faktury nie musi być jednym ciągiem numeracji – mając na uwadze, że przepis ustawy mówi o „jednej lub więcej serii”, pogląd ten można by uznać za usprawiedliwiony. W takiej sytuacji paragon, który posiada numery (np. numer paragonu w połączeniu z numerem kasy), pozwalające na identyfikację dokumentu (tj. możliwość jednoznacznego ustalenia konkretnego dokumentu), powinien być uznany za prawidłowy z wszelkimi tego konsekwencjami, tj. w szczególności nie powinno się odmawiać nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w takim dokumencie.

Jak dodaje Krzysztof Czekaj, Ministerstwo Finansów powinno wydać jasne wytyczne w formie np. interpretacji ogólnej, albo doprecyzować obecne przepisy.

- Bardziej zapobiegliwym podatnikom pozostaje dostosowanie wydruku paragonów z NIP w taki sposób, aby zarówno sprzedawca, jak i kupujący, mogli w łatwy sposób odnaleźć na nim numer, który winien być uznany za numer faktury. Przykładowo – może to być dodatkowa pozycja nazwana „numer faktury”, gdzie numerem tym będzie numer złożony z innych, które już na tym paragonie i tak są, np. „numer paragonu” i „numer kasy”, przedzielonych np. myślnikiem (unikamy wówczas sytuacji, gdzie na kilku kasach zostanie wystawiony paragon z NIP z tym samym numerem paragonu – dodany po myślniku numer kasy powinien w sposób jednoznaczny identyfikować dany dokument jako fakturę uproszczoną) – podpowiada ekspert.


Temat dnia Krzysztofa Koślickiego z komentarzem naszego eksperta znajduje się w dzisiejszym wydaniu Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/wystawianie-paragonow-i-faktur-do-450-zlotych-z-problemami-i,502990.html

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat cookies, a także pełną informację związaną z prawami i obowiązkami przyznanymi po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

cookie consent