pl

Opłaty za usługi wodne

System opłat za usługi wodne wraz z początkiem 2018 r. uległ istotnym zmianom. Ponad roczna praktyka pokazała liczne problemy interpretacyjne i doprowadziła do prezentacji odmiennych stanowisk. Wątpliwości budzą między innymi kwestie obowiązku ponoszenia opłaty stałej w sytuacji braku infrastruktury umożliwiającej realizację uprawnień wynikających z posiadanych pozwoleń. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Marty Banasiak w Przeglądzie Komunalnym.

Artykuł dostępny pod linkiem: Opłaty za usługi wodne

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera