pl

Niejednolite stosowanie przepisów dotyczących pomiaru emisji hałasu przez organy ochrony środowiska

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. pozwala wskazanym w niej organom wydawać względem podmiotów korzystających ze środowiska decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu ustawodawca przewiduje surowe kary pieniężne. Z perspektywy powyższych uregulowań niezwykle istotną kwestią jest to, żeby uprawnione do tego organy określały rzetelnie rzeczywisty poziom emitowanego hałasu. Nie zawsze jednak tak jest. Sprawą całościowo zajął się Kacper Kudlek, adwokat w GWW.

Zapraszamy na Lexplorers: https://lexplorers.pl/lokalizacja-punktu-pomiaru-halasu/.

Podziel się

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
W prawie?

Zapisz się do newslettera