Spółka może domagać się od wspólnika, aby wniósł cały aport

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 20/10/2015

Marcin Borkowski

Do przyszłej spółki z o.o. wspólnicy mogą wnieść wkład również w formie niepieniężnej. Jednak zdarza się, że nie zostaje on w całości przekazany. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, jak spółka może wyegzekwować całość.

Pobierz PDF