Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT

Artykuły w prasie specjalistycznej | Przegląd Podatkowy | 08/10/2016

Małgorzata Militz

Powszechnie wiadomo, jak duża jest obecnie skala nadużyć podatkowych i jakie kwoty (w miliardach złotych) traci na tym państwo. Nie dotyczy to jedynie podatku VAT, choć najczęściej – wskazując na istniejącą dziurę budżetową, spowodowaną uchylaniem się od opodatkowania lub innymi oszustwami – jako głównego sprawcę wskazuje się właśnie ten podatek. Małgorzata Militz, doradca podatkowy GWW oraz Joanna Waśko, aplikantka adwokacka wskazują na konsekwencje wprowadzenie do krajowego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
 

Wiele państw, także unijnych, od lat radzi sobie z problemem unikania opodatkowania poprzez wprowadzenie klauzul antyabuzywnych. Pomocny w tej walce jest także Trybunał Sprawiedliwości i jego orzecznictwo. Należy wskazać, że w Polsce od wielu lat (z różnym skutkiem) kolejne rządy podejmują wiele inicjatyw mających na celu ograniczenie nadużyć podatkowych. Obecnie jedną z najważniejszych z nich jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ambicją autorek nie jest jednak całościowe omawianie tej regulacji; chodzi raczej o wskazanie konsekwencji jej wprowadzenia dla podatników VAT. Autorki nie ograniczają się tylko do prezentacji klauzuli zakazu nadużycia prawa w VAT, ale wskazują także konsekwencje na gruncie prawa karnego i karnego skarbowego. W ostatniej zaś części omawiają projektowane rozwiązania, związane z konfiskatą mienia.

Artykuł ukazał się na łamach październikowego wydania miesięcznika Przegląd Podatkowy – Nr 10/2016.

Pobierz PDF