Przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego z tytułu odwrotnego obciążenia muszą uwzględniać zasadę neutralności

Artykuły w prasie specjalistycznej | „Przegląd Podatkowy” | 25/06/2021

Małgorzata Militz

Jedynymi warunkami powstania prawa do odliczenia (bez względu na źródło powstania podatku naliczonego) jest nabycie towarów/usług przez podatnika oraz wykorzystanie tych towarów/usług do czynności opodatkowanych. Wynika tak z dyrektywy Rady 006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł ukazał się w „Przeglądzie Podatkowym”, wydanie 6/2021.

https://gww.pl/media/news/pdfs/Przegl%C4%85d_podatkowy_czerwiec_2021_M.Militz-min.pdf 

Cały artykuł dostępny na Wolters Kluwer: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-podatkowy-6-2021