Prawo zamówień publicznych. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego

Artykuły w prasie specjalistycznej | Prawo zamówień publicznych. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego | 23/11/2017

Agnieszka Zaborowska omawia konsekwencje najnowszej uchwały SN w sprawie zamówień publicznych.

Uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium – najnowsza uchwała sądu najwyższego z 22 czerwca 2017 roku

Zatrzymanie wadium następuje tylko w przypadkach wskazanych w ustawie – prawo zamówień publicznych. Niektóre z przepisów ustawy, które określają przesłanki do zatrzymania wadium, wywołują szereg wątpliwości w praktyce.

Agnieszka Zaborowska omawia konsekwencje najnowszej uchwały SN w sprawie zamówień publicznych. Powstaje pytanie czy w świetle uchwały SN w praktyce zmieniły się dotychczasowe zasady zatrzymania wadium w przypadku, gdy uzupełnione na wezwanie zamawiającego dokumenty nie potwierdzają wymagań określonych w SIWZ. 

Artykuł w całości ukazał się na łamach Biuletynu Górniczego, Nr 9 – 10/2017, w kolumnie prawo.

Pobierz PDF

We use cookies to tailor our services to individual needs of the users. If you continue to use this service, cookies will be stored in the device memory. More information about cookies as well as complete information on the rights and obligations imposed upon entering of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) into force is available in our Privacy Policy.

cookie consent