Nie każde formalne uchybienie zablokuje połączenie spółek

Bieżące opinie i komentarze | „Dziennik Gazeta Prawna” | 14/06/2022

Marcin Borkowski

Spółki handlowe mogą łączyć się ze sobą. Połączenie jest procedurą sformalizowaną. Jej podstawę stanowi plan połączenia. Do planu należy załączyć określone dodatkowe dokumenty. Czy brak któregoś z nich uniemożliwia przeprowadzenie połączenia? W „Dzienniku Gazecie Prawnej” odpowiada na to pytanie dr Marcin Borkowski.

Link do artykułu: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8456283,uchybienie-formalne-polaczenie-spolek.html.