Korzyść podatkowa w rozumieniu przepisów o GAAR – analiza problemu na przykładzie opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Artykuły w prasie specjalistycznej | „Przegląd Podatkowy” | 01/02/2022

Andrzej Ladziński

Żeby stwierdzić jasno, czy doszło do uniknięcia opodatkowania, trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy powstała korzyść podatkowa. Choć jej stwierdzenie nie jest proste i oczywiste, organy takie jak Szef KAS czy Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania z dużą swobodą gotowe są uważać, że każda sytuacja, która prowadzi np. do niepowstania zobowiązania podatkowego czy obniżenia jego wysokości, stanowi potencjalnie unikanie opodatkowania. O tym, dlaczego takie podejście jest błędne, dlaczego kłóci się w szczególności z naturą klauzuli obejścia prawa podatkowego (GAAR), pisze Andrzej Ladziński, partner w GWW Tax, w artykule, który opublikowano w lutowym „Przeglądzie Podatkowym”.

Załączamy fragment artykułu.

Pobierz PDF