Kiedy przedsiębiorca może żądać odszkodowania do gminy?

Inne | Gazeta Prawna | 19/03/2009

Marek Szymanek

Przedsiębiorca, który nie może zrealizować inwestycji budowlanej w konsekwencji wygaśnięcia planu miejscowego, ma prawo żądać od gminy odszkodowania. Dotyczy to zarówno właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy w związku z wygaśnięciem planu miejscowego i późniejszym uchwaleniem nowego, utracili możliwość kontynuowania dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości, jak też tych, którzy zostali pozbawieni choćby potencjalnej możliwości korzystania z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. - pisze radca prawny Marek Szymanek, w cyklu Akademia biznesu i prawa gospodarczego.

Pobierz PDF