Jak komandytariusze oraz komplementariusze mogą reprezentować spółkę

Bieżące opinie i komentarze | Dziennik Gazeta Prawna | 01/08/2011

Marcin Borkowski

Doktor, Marcin Borkowski tłumaczy kiedy może występować w imieniu spółki komandytariusz, a kiedy komplementariusz. (...) Komandytariuszem nazywamy wspólnika, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona. (...) Z uwagi na to komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Zanim komandytariusz podejmie określoną czynność, spółka powinna udzielić mu stosownego umocowania. (...) Powyższe rygory w zakresie reprezentowania spółki nie obowiązują komplementariusza, czyli wspólnika, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń. (...)

 

Pobierz PDF