Glosa do wyroku NSA z dnia 25 kwietnia 2014 r., II FSK 4/13, POP 2017/3/211-218

Bieżące opinie i komentarze | Przegląd Orzecznictwa Podatkowego | 31/12/2017

Ewa Rumińska

Skoro ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma również podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla określenia momentu(daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane zwystawieniem faktury korygującej, która obniżyałaby przychód. W rezultacie, bez względu na przyczynę wystawienia wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny, z uwzględnieniem zasad określających daę powstania przychodu.*

*Wyrok opublikowany w Przeglądzie Orzecznictwa Podatkwoego 2017, Z.3, poz. 45.

Artykuł do pobrania w formacie PDF.

Pobierz PDF