Firmy doradcze i kancelarie podatkowe najchętniej wybierane przez spółki notowane na warszawskiej giełdzie

Bieżące opinie i komentarze | Gazeta Giełdy "Parkiet" | 21/06/2016

Małgorzata Militz

Rozmowa z Małgorzatą Militz na temat specyfiki obsługi emitentów giełdowych i rynku doradztwa podatkowego. Rozmowa towarzyszyła publikacji Rankingu, w którym Redakcja „Parkietu” nagrodziła kancelarie podatkowe najbardziej aktywne w obsłudze spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

 

ROZMOWA | Małgorzata Militz, doradca podatkowy GWW Tax
 
Jakie trendy panują obecnie w branży kancelarii doradztwa podatkowego?

MAŁGORZATA MILITZ 
Na przestrzeni 2-3 lat nastąpiło wyraźne zwiększenie popytu na usługi doradztwa podatkowego w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Jest to związane ze zdecydowanie większą aktywnością aparatu skarbowego oraz organów kontroli, a które to działania najczęściej kończą się wydaniem dla podatników niekorzystnych decyzji. W efekcie powstał nowy trend w korzystaniu z pomocy doradcy podatkowego – jako osoby reprezentującej klienta przed organem podatkowym czy też sądem (poprzednio te czynności często były powierzane innym zawodom zaufania publicznego). Co ważne, wiedza i kompetencje doradców podatkowych są często najwyżej oceniane przez sędziów sądów administracyjnych.
 
Czy obsługa spółek giełdowych jest szczególnie wymagającym zadaniem w porównaniu z obsługą firm niepublicznych? 

MAŁGORZATA MILITZ
W zasadzie brak różnicy między obsługą spółek giełdowych, a innych dużych podmiotów (podatników). Spółki giełdowe, z uwagi na większy zakres raportowania, muszą bardziej dbać o poprawność rozliczeń podatkowych. Stąd też częściej korzystają z doradców podatkowych, częściej podlegają audytowaniu, by jak najszybciej zidentyfikować nieprawidłowości i ryzyka.
 
Co jest największą bolączką polskiego systemu podatkowego, co wymaga zmian?

MAŁGORZATA MILITZ 
Na tę kwestie należy spojrzeć z dwóch różnych punktów widzenia: od strony podatników oraz doradców podatkowych, czy też innych osób (radców prawnych, adwokatów czy też księgowych), które na co dzień zajmują się prawem podatkowym. Podatnicy zmagają się  z niespójnymi i niezrozumiałymi przepisami oraz trudnym prawniczym językiem. Doradcy podatkowi zaś w pierwszej kolejności wymienią częste zmiany legislacyjne, zmienność orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowisk wyrażanych przez aparat skarbowy. Wykonywanie usług doradztwa podatkowego w takim otoczeniu jest bardzo trudnie i narażone na duże ryzyko. To sprawia, że mniejsze kancelarie lub biura rachunkowe proponują swoim klientom tylko rozwiązania akceptowalne przez organy podatkowe.

Nie wydaje się jednak, że ta sytuacja ulegnie poprawie. Już wiadomo, że wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego zwiększy ilość sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, w szczególności iż w pewnym zakresie działania podatników będą mogły być kwestionowane wstecz.

Bez popadania w zbytnią egzaltację można stwierdzić, że czasy optymalizacji podatkowych w Polsce się skończyły.

 

Rozmowa towarzyszyła Rankingowi, w którym Redakcja „Parkietu” nagrodziła kancelarie podatkowe, które są najbardziej aktywne w obsłudze spółek notowanych na warszawskiej giełdzie; ukazała się w "Parkiecie" z dnia 21 czerwca 2016 r., link.