Domy bez zezwoleń dla obywateli UE

Inne | Gazeta Prawna | 05/05/2009

Marek Szymanek

Od 1 maja obywatele państw członkowskich UE będą mogli nabywać bez zezwolenia tzw. „drugie domy” na terytorium Polski. Oznacza to możliwość nabycia przez cudzoziemca nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe albo o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym nawet jeżeli nie zamierza ich stale użytkować. O tym, które nieruchomości spełniają te warunki decydują: zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, lub ewidencja gruntów. - wyjaśnia radca prawny, Marek Szymanek.

Pobierz PDF