EU Funds and State Aid

Scope of our know-howarrow
  • Representing clients in fiscal, administrative, administrative-court and court proceedings relating to irregularities in EU Projects, as well as financial adjustments and the reimbursement of EU funds
  • Offering advice in preparing and running public-procurement proceedings for EU Projects; as well as opinion-giving in matters of the achievement of the object of the procurement, including the justification for amending procurement contracts
  • Carrying out ex ante and ex post audits of EU Project documentation
  • Extending comprehensive support to beneficiaries as infrastructural projects co-financed by the EU are implemented (in IT and telecoms, rail and road developments, power and water supply, environmental protection and sporting infrastructure)
  • Devising legal protection measures and providing representation in proceedings before administrative courts relating to the non-allocation of EU funds (negative Project appraisal)
  • Assessing eligibility of Projects and expenditure
  • Analysing for the appearance of state aid, assessing compliance of assistance funding with domestic regulations and EU law, and appearing before national bodies and the European Commission seeking acceptance
  • Assessing the correctness of utilisation of assistance, and the basis upon which state aid received is to be reimbursed
Recommendationsarrow

"Potwierdzam najwyższe kompetencje Pana Grzegorza Karwatowicza oraz Pani Joanny Sebzdy Załuskiej – prawników GWW w zakresie spraw związanych z obroną beneficjentów przed zwrotem środków UE z tytułu nałożonych korekt finansowych za naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych".

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

„Kancelaria wykonała usługę w zakresie doradztwa eksperckiego w procesie przygotowania dokumentacji dla potrzeb notyfikacji pomocy publicznej (...) Procedura notyfikacyjna zakończona została pozytywną decyzją Komisji Europejskiej”.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

„Rekomenduję Kancelarię GWW jako rzetelną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do świadczenia usług doradztwa prawnego, w szczególności wsparcia beneficjentów w toku kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych, jak również na dalszych etapach postępowania”.

Burmistrz Gołdapi