Tadeusz Ostrzychowski

Tadeusz Ostrzychowski

rzecznik patentowy

Practices

IP and New Technologies

Contact us
 • Tadeusz.Ostrychowski@gww.pl
 • +17 333 10 10
 • biuro w Rzeszowie 

Tadeusz Ostrzychowski

rzecznik patentowy

Experiencearrow
 • Posiada uprawnienia zawodowe rzecznika patentowego i europejskiego rzecznika patentowego. 
   
 • W latach 1972 - 2000  pracował jako chemik, głównie rozwijając nowe technologie i wdrażając nowe wyroby. Od 2000 r. pracuje wyłącznie jako rzecznik patentowy.
 • W kręgu jego specjalizacji zawodowej znajdują się znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, ochrona w kraju i za granicą. Zajmuje się naruszeniami praw autorskich, dochodzeniem roszczeń przed sądem, postępowanie przed urzędami patentowymi krajowymi i zagranicznymi.

 • W GWW od 2020 r. 

Educationarrow
 • Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie,  studia chemiczne, specjalizacja: chemia i technologia tworzyw sztucznych - 1972 r.

 • Politechnika Rzeszowska, studia magisterskie w zakresie chemii i technologii polimerów - 1975 r.

 • Urząd Patentowy – zakończone egzaminem państwowym szkolenie na rzecznika patentowego; uzyskanie po złożeniu przyrzeczenia uprawnień rzecznika patentowego – nr wpisu na listę: nr 1997 - 1980 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Studium Podyplomowe ochrony własności przemysłowej - 1983 r.

 • coroczne szkolenia w ramach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - lata 2000 – 2017

 • szkolenie Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – prawo cywilne i administracyjne - 1999 r. 

 • Universite des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Centre d’Etudes Internationales de la Properiete Industrielle – szkolenie tudorów w zakresie Patentu Europejskiego - 1996 r.

We use cookies to tailor our services to individual needs of the users. If you continue to use this service, cookies will be stored in the device memory. More information about cookies as well as complete information on the rights and obligations imposed upon entering of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR) into force is available in our Privacy Policy.

cookie consent