Monika Ziółkowska

Monika Ziółkowska

junior associate

Practices

Outsourcing of Tax Reporting

Contact us
  • Monika.Ziolkowska@gww.pl
  • +48 22 212 00 00

Monika Ziółkowska

junior associate

Experiencearrow
  • Doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz podatków w spółkach sektora energetycznego zdobywa, począwszy od 2007 r.
  • Praca Moniki obejmowała bieżącą obsługę księgową spółki, sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również w ostatnich latach pracę w dziale podatkowym spółki.
  • Obecnie zajmuje się podatkową obsługą podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej.
  • W GWW od 2022 r.
Educationarrow
  • Poznań University of Economics, Faculty of Commodities, Postgraduate Studies "Managerial Studies in Emissions Trading and Energy Management" - 2013
  • University of Łódź, Faculty of Law and Administration, Postgraduate Studies in Tax Law - 2012
  • Poznań University of Economics, Faculty of Management, Postgraduate Studies in Economic Analysis and Controlling - 2009
  • Poznań University of Economics, Faculty of Management, specialisation: Finance and corporate accounting, Master's degree - 2007