Grzegorz Karwatowicz

Grzegorz Karwatowicz

associate

Practices

The Investment Process

Infrastructural Investments

Public Procurement

EU Funds and State Aid

Contact us
 • Grzegorz.Karwatowicz@gww.pl
 • +71 796 77 55
 • office in Wroclaw

Grzegorz Karwatowicz

associate

Experiencearrow
 • In the years 2007-2011, as an employee of the Marshal's Office of the Lower Silesian Voivodship, he coordinated issues related to the verification of public contracts awarded by the beneficiary, including ad hoc reviews of the tender documentation and determination of financial corrections. Grzegorz also co-developed the system of imposing financial corrections for the Regional Operational Program of the Voivodship of Lower Silesia and guidelines for awarding public contracts up to EUR 14,000. Grzegorz has been awarded many times for special achievements in his professional career.
 • Expert in the issues of public procurement in EU projects, including: audits and irregularities in projects, financial corrections and procedures for reimbursement of EU funds, as well as appeal proceedings against negative evaluation of projects resulting in failure to obtain EU subsidies.
 • Actively supports public finance sector entities and public-law companies including municipal entities in the implementation of large infrastructure projects financed from the European resources (including IT and telecommunications, railways, roads, energy, water supply, environmental protection, sports infrastructure). Grzegorz performs ex-ante and ex-post audits of EU projects and public procurement.
 • Grzegorz advises contracting authorities, including sectoral contracting authorities in the work on tender documentation. He appears before the National Appeals Chamber. Has experience in public-private partnership. Supports contracting entities during the control of the President of the Public Procurement Office, the Supreme Audit Office, Regional Chamber of Accounts, or institutions awarding EU funds. He acts as a defender of the accused for violating public finance discipline.
 • Analyzes the occurrence of public aid and assesses its compliance with the law. Has experience in notification proceedings and approving state aid. He deals with issues of compensation for the provision of services of general economic interest.Involved in a number of control, administrative and court-administrative proceedings
 • Conducted nearly 200 trainings (in the field of public procurement and finances and public aid, including EU funds), which gathered the representatives of government administration, local government units, public universities, as well as entrepreneurs (representatives of public companies, including municipal entities, representatives of health service units and cultural institutions).
 • He has taken part in many conferences, including: Public Finance Forum, Responsibility Forum of Heads of Public Finance Sector Units, Congress of Urban Roadsters.
 • With GWW since 2011.
Educationarrow
 • University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics, administrative studies, Master’s degree in International and European Law
 • University of Business and Administration in Gdynia, Faculty of Law and Administration, law studies, Master’s degree in the Department of Law of Administrative Procedure
Publicationsarrow
Monografie/Publikacje książkowe Wolters Kluwer 2021

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19. Rozliczenia i kontrola

Monografie/Publikacje książkowe Biblioteka Przetargi Publiczne, PRESSCOM 2016

Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020

Monografie/Publikacje książkowe Przetargi Publiczne, wyd. PRESSCOM 2013

Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych

Monografie/Publikacje książkowe PRESSCOM 2013

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Monografie/Publikacje książkowe Oficyna Wydawnicza UNIMEX 2012

Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno finansowe

Monografie/Publikacje książkowe PRESSCOM 2011

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Artykuły w prasie specjalistycznej „Przetargi Publiczne” 14/09/2021

Ugoda a aneks do umowy

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 25/07/2019

Kontrola uprzednia zamówień realizowanych przy wsparciu UE

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Komunalne 2009 nr 3 03/07/2018

Decyzja o zwrocie przez beneficjenta środków publicznych w świetle nowelizacji art. 211 ustawy o finansach publicznych z 7 listopada 2008 r.

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2017 nr 12 30/12/2017

Następstwa dofinansowania wadliwego projektu

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne, 2017 nr 1 01/01/2017

Dyscyplina finansów publicznych w funduszach unijnych

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2016 nr 6 30/06/2016

Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2016 nr 2 28/02/2016

Kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe w funduszach UE na lata 2014–2020

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2015 nr 12 01/12/2015

Jak wyrok TSUE wpłynie na sytuację gmin

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2010 nr 3 30/11/2015

Za co będzie można stracić dotację – definicja nieprawidłowości

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2015 nr 8 30/08/2015

Wybór partnera do projektu realizowanego w perspektywie finansowej 2014–2020

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2015 nr 3 30/03/2015

Partnerstwo publiczno-prywatne w nowej perspektywie finansowej

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne, 2014 nr 11 20/11/2014

Nowa perspektywa finansowa – zmiany w trwałości projektu

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2013 nr 12 30/12/2013

Odpowiedzialność w przypadku nałożenia korekt finansowych

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne 2013 nr 11 30/11/2013

Jak IZ powinna udowodnić „prawdopodobieństwo wystąpienia szkody”

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Publiczne, 2013 nr 10 30/10/2013

Automatyczne nałożenie korekty – naruszanie prawa przez IZ

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 2010 nr 6 30/06/2010

Unieważnienie postępowania z powodu utraty dotacji

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 2010 nr 4 30/04/2010

Konsekwencje naruszenia przepisów. Zwrot dofinansowania

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Komunalne 2010 nr 3 30/03/2010

"Antykryzysowa" nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych

Artykuły w prasie specjalistycznej Przetargi Publiczne 2010 nr 2 28/02/2010

Wspólnotowe regulacje w zakresie udzielania zamówień publicznych. Beneficjenci środków unijnych

Artykuły w prasie specjalistycznej Kontrola Państwowa 2010 nr 2 28/02/2010

Pojęcie pomocy publicznej a fundusze Unii Europejskiej

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Komunalne 2009 nr 12 30/12/2009

Konieczność zwrotu przez beneficjenta dofinansowania ze środków publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Artykuły w prasie specjalistycznej Finanse Komunalne 2009 nr 7-8 30/07/2009

Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych

Artykuły w prasie specjalistycznej Kontrola Państwowa, 2009 nr 4 30/04/2009

Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontekście funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Artykuły w prasie specjalistycznej Kontrola Skarbowa 2009/2 01/03/2009

Włączenie kontroli sądowej do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 13/03/2019

Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu – wątpliwości interpretacyjne i perspektywa zmiany

Bieżące opinie i komentarze Puls Biznesu 14/11/2018

Uwłaszczenie lokali da w kość biznesowi

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 31/07/2018

W jakie formie udzielić pełnomocnictwa do podpisania JEDZ, czyli wątpliwości związane z elektronizacją zamówień publicznych

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 31/01/2018

W jaki sposób wnieść wadium w pieniądzu i dlaczego odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista?

Bieżące opinie i komentarze Lexplorers.pl 29/11/2017

Jak poprawnie zmienić umowę o zamówienie publiczne?

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 06/12/2016

NSA: zarząd województwa może rozpatrzyć swoją decyzję o zwrocie środków unijnych

Bieżące opinie i komentarze PAP 07/03/2016

Ekspert: specustawa na ŚDM "zawiesza" stosowanie Prawa zamówień publicznych

Bieżące opinie i komentarze PAP / WNP / rp 22/01/2016

Nowy projekt ws. rozliczeń VAT przez gminy może rodzić problemy

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita | PAP 29/09/2015

TSUE: podwójna rewolucja dla Gmin

Bieżące opinie i komentarze Rzeczpospolita 07/02/2012

Dobra recepta na rozwój mimo długów

Prawo unijne Fundusze Europejskie 05/05/2017

Prawny paradoks

Prawo unijne PAP 27/01/2015

Będzie trudno o zgodę Brukseli na dofinansowanie kopalń

Prawo unijne Rzeczpospolita 05/02/2013

Z protestem po środki z UE

Prawo unijne Rzeczpospolita 22/01/2013

Po wyroku wciąż są pytania

Zamówienia publiczne PAP / serwisy gospodarcze 07/03/2016

Specustawa na ŚDM "zawiesza" stosowanie Prawa zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Rzeczpospolita 14/01/2016

Zamówienia publiczne: Wykonawcy zadbają o etaty dla pracowników

Zamówienia publiczne Rzeczpospolita 26/06/2013

Zmiany korzystne także dla zamawiających

Zamówienia publiczne Rzeczpospolita 05/02/2013

Z protestem po środki z UE

Zamówienia publiczne Rzeczpospolita 21/01/2013

Po wyroku wciąż są pytania