Planowanie spadkowe

Kluczem do najpełniejszej realizacji woli testatora po jego śmierci jest dobrze zaplanowana strategia sukcesyjna. Ułatwia ona sprawne przejęcie majątku przez spadkobierców. 
W szczególności, gdy w jego skład wchodzi przedsiębiorstwo.

Prawnicy z zespołu Private Client przygotowują strategię sukcesyjną dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Planowanie spadkowe poprzedzone jest dokładną analizą prawnej i finansowej sytuacji klienta, co pozwala nam należycie zidentyfikować cele, możliwości, ograniczenia i potencjalne zagrożenia. Po dokonaniu wstępnej analizy, prezentujemy klientowi i jego najbliższym najlepsze rozwiązanie.

Nasze usługi obejmują między innymi przygotowanie treści testamentu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta dotyczącymi, na przykład, poleceń dla spadkobierców co do sposobu zarządzania majątkiem spadkowym. Testament może zawierać również klauzulę wydziedziczenia lub wskazywać osobę, która zostanie powołana do dziedziczenia w przypadku, gdyby inna osoba nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą.

Oferujemy także alternatywne rozwiązania w zakresie planowania spadkowego, które charakteryzują się dużą elastycznością i gwarantują poufność. Wśród kluczowych rozwiązań plasują się zagraniczne fundacje prywatne, trusty i polisy na życie, które umożliwiają przejście majątku po śmierci klienta z wyłączeniem przepisów polskiego prawa spadkowego i na warunkach określonych przez samego spadkodawcę. 

Aldona Leszczyńska-Mikulska
Aldona Leszczyńska-Mikulska

doradca podatkowy, radca prawny
aldona.leszczynska-mikulska@gww.pl