Wykluczenie wykonawcy na podstawie 20 nowych przypadków

Zamówienia publiczne | Biuletyn Górniczy | 31.08.2016

Agnieszka Adach

Wszystkie dotychczasowe przesłanki wykluczenia z postępowania o charakterze sektorowym zostały uchylone i zastąpione nowymi. Idąc tropem regulacji unijnych do prawa zamówień publicznych wprowadzono podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne i fakultatywne. Mec. Agnieszka Adach pisze o nowych zasadach weryfikacji udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.

Do postępowań wszczętych po dniu 28 lipca 2016 r. stosuje się nowe zasady weryfikacji, czy dany podmiot może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wszystkie dotychczasowe przesłanki wykluczenia z postępowania o charakterze sektorowym zostały uchylone i zastąpione nowymi. Idąc tropem regulacji unijnych, do prawa zamówień publicznych, wprowadzono podział przesłanek wykluczenia na obligatoryjne i fakultatywne.

Przesłanki obligatoryjne to katalog 12 nowych okoliczności; wystąpienie którejkolwiek z nich powoduje obowiązkowe wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 pzp, art. 133 ust. 4 pzp).

Pozostałych 8 przesłanek wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pzp, art. 138 ust. 1 pkt 5 pzp) to przypadki, które decyzją zamawiającego mogą eliminować wykonawcę z przetargu. Z przewidzianego katalogu przesłanek – zamawiający może wybrać, które przesłanki fakultatywne będą miały zastosowanie w danym postępowaniu.

Nie ulega wątpliwości, że dobór adekwatnych do danego przetargu przesłanek będzie sporą trudnością dla zamawiających.

(...).

To do decyzji zamawiającego będzie należało, czy uzna on wyjaśnienia i dowody przedstawione przez wykonawcę za wystarczające. Przyznanie zamawiającemu takiego subiektywnego prawa do oceny sytuacji, w której znalazł się wykonawca – w mojej ocenie – będzie powodowało wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców, którzy będą zmierzali do ograniczenia liczby konkurentów biorących udział w postpowaniu. 

 

Artykuł w całości ukazał się na łamach Biuletynu Górniczego, Nr 7 - 8 (251 - 252) Lipiec - Sierpień 2016

Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Dalsze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.