Własność intelektualna

Palestra 01.08.2013

Przegląd kluczowych orzeczeń zapadłych w różnych krajach w sprawach związanych z sieciami peer-to-peer

Stały i dynamiczny rozwój techniki komputerowej w ostatnich latach stanowi duże wyzwanie dla ustawodawców, sędziów i wszystkich zajmujących się w praktyce prawem autorskim, a to z powodu tzw. piractwa komputerowego. - wyjaśnia Piotr Dudek, adwokat GWW Legal.

doktor nauk prawnych, of counsel

Rzeczpospolita 08.02.2013

Czy nauka potrzebuje prawa autorskiego

O korzyściach, jakie dla całej nauki przyniósłby szeroki, otwarty dostęp do publikacji naukowych – pisze dr Krzysztof Siewicz. of counsel GWW Legal.

radca prawny

Rzeczpospolita 02.03.2012

Ile ochrony dla know-how i sekretu firmy

Prawidłowe rozumienie pojęcia know-how jest kluczowe dla skutecznej ochrony tego bardzo cennego aktywa przedsiębiorstwa. Chodzi o to, że know-how, pomimo że jest swoistym dobrem niematerialnym i ma określoną wartość majątkową, nie podlega samoistnej ochronie prawnej. Na podstawie obowiązujących przepisów know-how chronione jest zasadniczo jedynie w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa – o tym jak chronić know-how i tajemnice przedsiębiorstwa pisze Grzegorz Antonowicz, radca prawny GWW Legal.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

TVP2 Panorama 26.01.2012

Konsekwencje podpisania dokumentu ACTA

Karol Kuch, wspólnik GWW Legal tłumaczy konsekwencje podpisania dokumentu ACTA i „rozprawia się” z mitami narosłymi wokół tematu.