Telekomunikacja

radca prawny, wspólnik GWW Legal

radca prawny

TELKO.in 15.12.2016

Czy uchylenie decyzji MTR oznacza wsteczne rozliczenia?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑231/15 o rozliczenie MTR pomiędzy Petrolotem a Polkomtelem. Trybunał stwierdził zgodność z unijnym prawem wstecznego skutku uchylenia decyzji MTR, stanowiącego podstawę sporu pomiędzy tymi operatorami. Radcowie prawni Rafał Duczek oraz Maciej Doktór analizują, czy i w jakim trybie wsteczne skutki uchylenia decyzji regulacyjnych mogłyby działać na gruncie prawa polskiego.

radca prawny

radca prawny

TELKO.in 19.01.2016

Dostęp do infrastruktury – wybrane zagadnienia nowych regulacji

Opublikowanie przez MC projektu nowelizacji megaustawy telekomunikacyjnej stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się zapisom tzw. dyrektywy kosztowej, której implementację do polskiego porządu prawnego stanowi w.w. ustawa. Bez względu na ostateczny kształt megaustawy dyrektywa kosztowa i tak będzie miała swój wpływ na lokalne przepisy – piszą radcowie prawni Tomasz Proć i Maciej Doktór. Artykuł dostępny jest na portalu TELKO.in – tutaj.

radca prawny

TELKO.in 22.06.2015

POPC na bezdrożach?

Grupa robocza sieci szerokopasmowych przyjęła większością głosów rekomendację kryteriów pierwszego konkursu na projekty budowy sieci szerokopasmowych, który to konkurs będzie ogłoszony w ramach tzw. pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Głos w tej, jednej z najbardziej gorących dyskusji dot. cyfryzacji Polski zabrał mec. Piotr Woźny, partner zarządzający GWW – artykuł dostępny jest na portalu TELKO.in tutaj.

Konkluzje płynące z analizy mec. Piotra Woźnego są przygnębiające: „(…) na partnerze publicznym ciąży obowiązek zrealizowania do 2020 r. celów Agendy Cyfrowej. W tej sytuacji mogłoby się wydawać, że partner publiczny będzie dążył do takiego wykorzystania środków, które pozwoli przede wszystkim zrealizować inwestycje w tych obszarach, których biznesowa atrakcyjność jest najniższa i, co za tym idzie, najniższe jest prawdopodobieństwo ich realizacji ze środków prywatnych. Niestety (…) złoty środek nie został znaleziony, a mieszkańcy obszarów białych plam mogą oczekiwać, że w 2020 r. nadal będą mieszkać na obszarach białych plam, chyba, że do tego czasu technologie balonowe Google pozwolą zrealizować sieci NGA także na tych obszarach, gdzie żaden operator szpadla w ziemię raczej nigdy nie wbije.”

 

radca prawny, wspólnik GWW Legal

radca prawny

TELKO.in 23.12.2014

Spółdzielnie mieszkaniowe w gąszczu regulacji

Autorzy analizują szczegóły stosowania odpowiednich przepisów prawa w sytuacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pragnących uzyskać dostęp do zasobów infrastrukturalnych będących własnością spółdzielni mieszkaniowych. Artykuł dostępny jest na portalu TELKO.in tutaj.

prawnik, of counsel

TELKO.in 07.10.2014

Regulowanie dostępu do RSS-ów wciąż budzi wątpliwości

Branżowy portal Telko.in opublikował obszerną analizę autorstwa Wojciecha Krupy, w której prawnik przyjrzał się ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.