Prawo unijne

prawnik, of counsel

Fundusze Europejskie 05.05.2017

Prawny paradoks

Przepisy o wnoszeniu skarg do sądów administracyjnych na negatywne rozpoznanie protestów w projektach unijnych działają przeciw wnioskodawcom pisze Grzegorz Karwatowicz.

prawnik, of counsel

Finanse Publiczne 30.11.2015

Za co będzie można stracić dotację – definicja nieprawidłowości

Rozpoczyna się wydatkowanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Grzegorz Karwatowicz – ekspert w zakresie pomocy publicznej oraz funduszy unijnych GWW – wyjaśnia, jak uniknąć odmowy przyznania dofinansowania z UE, a następnie zapobiec konieczności zwrotu już pozyskanych środków.

prawnik, of counsel

PAP 27.01.2015

Będzie trudno o zgodę Brukseli na dofinansowanie kopalń

Uzyskanie zgody KE na restrukturyzację kopalń w Polsce będzie bardzo trudne. W wywiadzie dla serwisu PAP Grzegorz Karwatowicz, ekspert w zakresie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych GWW Legal, tłumaczy niuanse zgodności pomocy dla górnictwa z przepisami unijnymi o pomocy publicznej. Pełny zapis rozmowy opublikowały serwisy biznesowe i branżowe m.in. rp.pl

radca prawny

Rzeczpospolita 09.01.2015

Niemcy wypychają z rynku polskich przewoźników

Od 1 stycznia 2015 roku w Niemczech obowiązuje także w transporcie płaca minimalna. Obowiązek ten został rozciągnięty na przedsiębiorców zagranicznych, o ile wykonują przewozy w Niemczech, niezależnie od tego czy jest to przewóz docelowy, kabotaż czy tranzyt. Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech może zagrozić mocnej pozycji w Europie polskich firm transportowych. Zagadnienie to komentuje dla Rzeczpospolitej Helena Kozakiewicz, aplikantka radcowska GWW Legal.

radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 10.04.2013

Korzystający ze środków unijnych mogą wybrać drogę sądową

Beneficjenci środków unijnych znajdują się w trudnej sytuacji. Problemem jest nakładanie korekt finansowych z żądaniem zwrotu dotacji. Do tego dochodzą istotne wątpliwości dotyczące środków obrony, w tym wybór właściwej drogi: administracyjnej lub sądowej (cywilnej) oraz brak jednoznacznych przepisów prawa regulujących te kwestie. Poważne wątpliwości mają też sądy orzekające w tych sprawach – komentarz dr Tomasza Burczyńskiego, radcy prawnego GWW Legal.