Infrastruktura

radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Legal

Rynek Infrastruktury 28.05.2016

Zakopiańska obwodnica z wyrokiem

Branżowy portal RynekInfrastruktury.pl opublikował obszerną analizę zwycięskiej sprawy sądowej prowadzonej przez GWW. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dn. 30 marca 2016 r. (Sygn. akt: II SA/Kr 1130/15) zablokował możliwość realizacji tzw. obejścia Zakopanego przez tereny Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym potoki Cicha Woda i Krzeptowski oraz w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Legal

Rzeczpospolita 04.05.2015

Chcą zablokować budowę lub zmienić projekt inwestycji

O tym, co oznacza proces inwestycyjno-budowlany w praktyce opowiada w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mec. Joanna Sebzda-Załuska. Inspiracją do rozmowy są nowe przepisy prawa budowlanego.

radca prawny, of counsel

Rzeczpospolita 04.07.2014

Gdy roboty budowlane negatywnie wpływają na otoczenie i przyrodę

Inwestorzy muszą uzyskać decyzję środowiskową dla określonych kategorii przedsięwzięć jeszcze przed decyzją o warunkach zabudowy oraz przed pozwoleniem na budowę. Kilka lat funkcjonowania tych rozwiązań pozwala na wskazanie przedsiębiorcom problemów, jakie powstają na styku ocen oddziaływania na środowisko oraz coraz liczniejszych zgłoszeń robót.

radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Legal

Rzeczpospolita 22.04.2014

Jaka odpowiedzialność na budowie

Przedstawione w artykule problemy jakie mogą pojawić się w toku procesu inwestycyjnego stanowią jedynie niewielki wycinek. Niemniej jednak, jeżeli zaistnieją, wywołują  dotkliwe skutki przede wszystkim dla inwestora.