Energetyka

radca prawny

Dziennik Gazeta Prawna 03.09.2012

Decyzja URE może pogorszyć sytuację odbiorców prądu

Rozmowa z Grzegorzem Antonowiczem, radcą prawnym GWW Legal nt. odmowy zatwierdzenia przez Prezesa URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych wszystkich dużych operatorów sieci dystrybucyjnych w Polsce. – Prezes URE stwierdził, że spółki zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej dążą do pogorszenia sytuacji odbiorców. Tymczasem wydaje się, że to właśnie propozycje Prezesa URE mogłyby doprowadzić do zmiany warunków na niekorzyść odbiorców (...) – tłumaczy mec. Antonowicz.

radca prawny

CIRE 23.08.2012

Decyzje Prezesa URE w sprawie IRiESD OSD wadliwe?

URE poinformowało o zakończeniu postępowania w sprawie IRiESD OSD. Efekt: odmowa zatwierdzenia przez Prezesa URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych (IRiESD) wszystkich dużych operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w Polsce. Tymczasem – jak argumentuje Grzegorz Antonowicz, radca prawny GWW Legal – powyższe stanowisko URE prowadzić może do naruszeń prawa energetycznego i wymusić na firmach stosowanie procedur niezgodnych z praktyką funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Businessman.pl 15.05.2012

Raport: Bezpieczeństwo energetyczne

Propozycje udogodnień finansowych i podatkowych pojawiały się w tracie prac nad specustawą, ale zostały z jej zakresu wyłączone. Wymagają bowiem notyfikacji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, co przedłużyłoby prace nad specustawą, oraz budzą opór w napiętej sytuacji budżetowej – wyjaśnia Wacław Knopkiewicz, radca prawny, wspólnik GWW Legal.

radca prawny

radca prawny

CIRE 05.04.2012

Porozumienie regulacyjne – uwagi do projektu ustawy – prawo energetyczne z dnia 22 grudnia 2011 r.

Porozumienie ma być zawierane dla realizacji projektów infrastrukturalnych, których wykonanie zwiększy efektywność zadań operatorskich wykonywanych przez OSP lub OSD. Szczegółowe cele inwestycji będą natomiast określane w samym porozumieniu. Powstaje pytanie, czy tak skromnie zarysowane przesłanki, decydujące o tym, które inwestycje mogą być objęte porozumieniem są wystarczające? – głos mecenasa Piotra Woźnego i Arkadiusza Faleckiego w dyskusji na temat instytucji tzw. porozumienia regulacyjnego, którą do porządku prawnego wprowadza projekt ustawy – Prawo energetyczne.

radca prawny

Forbes 01.02.2012

Elektroenergetyka czeka na Godota

Po 20 latach transformacji zasadne jest porównanie stanu infrastruktury polskiej elektroenergetyki do gospodarek narodowych powojennej Europy, będących beneficjentem pomocy udzielonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Stopień zużycia infrastruktury technicznej jest dramatycznie wysoki, zaś regulacje prawne dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w elektroenergetyce nieefektywne. W praktyce wciąż brak przepisów, które pozwoliłyby uporządkować stan prawny infrastruktury liniowej, dając jednocześnie szansę na sprawne realizowanie niezbędnych inwestycji sieciowych. – felieton Piotra Woźnego, wspólnika zarządzającego.