Akademia prawa gospodarczego

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 01.08.2017

Używanie skróconych nazw spółek nie jest zabronione

Gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest osoba prawna, to firma spółki, czyli mówiąc potocznie – nazwa, musi zawierać też pełną nazwę tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa". Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy można używać skrótów.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 25.07.2017

Głosować może jeden małżonek, ale dywidenda jest dla obojga

Zdarza się, że udziały w spółce z o.o. obejmuje jeden z małżonków, jednak do nabycia tych udziałów wykorzystuje część majątku stanowiącego wspólną własność małżeńską. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia kto w takim przypadku jest wspólnikiem spółki i do kogo należą udziały.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 27.06.2017

Wspólnik może spłacać dług już nieistniejącej spółki jawnej

W praktyce zdarza się, że spółka jawna, która ma długi, zostaje rozwiązana. Bywa również tak, że dochodzi do jej przekształcenia w inną spółkę handlową. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia kto w takich przypadkach odpowiada za zaległe długi faktycznie już nieistniejącej spółki jawnej.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 30.05.2017

Nie każdy konflikt uzasadnia wykluczenie wspólnika ze spółki

Wspólnicy spółki komandytowej mogą wystąpić do sądu, aby usunął z ich grona jakąś osobę. Takie wykluczenie może nastąpić, gdy po stronie takiej osoby „zaistnieją ważne powody". Dr Tomasz Burczyński wyjaśnia co w praktyce może zadecydować o wyłączeniu kogoś ze spółki.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 09.05.2017

Za niewykonanie zobowiązania pieniężnego nie ma kary umownej

W umowie z kontrahentem można zastrzec, że jeśli np. nie wykona usługi – czyli nie wywiąże się ze zobowiązania niepieniężnego – to będzie musiał zapłacić karę umowną. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy jest ona również dopuszczalna w przypadku zobowiązań pieniężnych.