Akademia prawa gospodarczego

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 12.09.2017

Spółka nie zawsze wnosi opłaty za użytkowanie wieczyste

Zdarza się, że akcje spółki nabywają gminy w zamian za wniesiony aport. Jest nim ustanowienie na rzecz spółki akcyjnej użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienie własności położonych na nim budynków. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy spółka musi wtedy wnosić roczne opłaty.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 29.08.2017

Uchwałę o zwiększeniu kapitału spółki trzeba złożyć do KRS

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wymaga m.in. podjęcia uchwały wspólników, wniesienia wkładów na zwiększony kapitał i wpisania w KRS zmiany umowy spółki. Niekiedy jednak zapomina się o złożeniu wniosku do KRS. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia jakie są tego skutki.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 22.08.2017

Nie zawsze plan podziału spółki obejmuje cały jej majątek

Spółkę kapitałową można podzielić na dwie lub więcej tego rodzaju spółek. W praktyce jednak występują problemy. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia jak należy potraktować składnik majątku spółki dzielonej, który w planie podziału nie został przypisany żadnemu z podmiotów przejmujących.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 01.08.2017

Używanie skróconych nazw spółek nie jest zabronione

Gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest osoba prawna, to firma spółki, czyli mówiąc potocznie – nazwa, musi zawierać też pełną nazwę tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa". Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy można używać skrótów.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 25.07.2017

Głosować może jeden małżonek, ale dywidenda jest dla obojga

Zdarza się, że udziały w spółce z o.o. obejmuje jeden z małżonków, jednak do nabycia tych udziałów wykorzystuje część majątku stanowiącego wspólną własność małżeńską. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia kto w takim przypadku jest wspólnikiem spółki i do kogo należą udziały.