Publikacje

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 25.04.2017

Zgromadzenie wspólników nie bada danych w sprawozdaniu

Niekiedy zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. przyjmuje uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy mimo głosów sprzeciwu. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia czy wspólnicy kwestionujący sprawozdanie mogą zaskarżyć taką uchwałę.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 20.04.2017

Gminy tracą na VAT przez niekorzystne interpretacje

Fiskus i WSA w Bydgoszczy: gmina nie może odliczać całego VAT od zakupów związanych z inwestycją, jeśli – choćby w niewielkiej części – wykorzysta ją do innych celów niż działalność gospodarcza. Nie może też zastosować własnej kalkulacji proporcji odliczenia, odpowiadającej specyfice jej działalności. Negatywną dla samorządu interpretację organów podatkowych krytykuje Zdzisław Modzelewski.

doradca podatkowy

Przegląd Podatkowy 15.04.2017

Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT – rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

Małgorzata Militz analizuje znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do zwrotu VAT, obowiązujące od 1.01.2017 r., pod kątem ich zgodności z prawem unijnym. Pozornie nowa regulacja nie wydaje się być nadmiernie restrykcyjna, ale praktyka ich stosowania przez organy podatkowe (weryfikacja poprawności rozliczeń podatnika występującego o zwrot nadwyżki VAT) budzi wątpliwości w kontekście zasad VAT.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 12.04.2017

Bloger nie odliczy VAT od codziennych zakupów

Jest pierwszy wyrok w sprawie rozliczeń blogerów. Sąd uznał, że wydatki na przedmioty codziennego użytku nie mają związku z planowaną sprzedażą reklam na stronie. Od zakupów nie można więc odliczać VAT. Zdzisław Modzelewski wskazuje, że stanowisko skarbówki i WSA jest zbyt rygorystyczne. Pomija specyfikę nowoczesnych modeli prowadzenia biznesu, gdzie związek między wydatkiem a sprzedażą bywa mniej czytelny.

radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 11.04.2017

Nawet w obrocie złomem można wygrać z fiskusem

Sądy i organy kontroli skarbowej niezwykle rzadko przyznają, że podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności. A jednak się to zdarza. Jako przykład opisany został projekt, którym z sukcesem kierował dr Tomasz Burczyński.