Kontakt

Wieloletnia aktywność na polskim rynku usług prawniczych zaowocowała silną pozycją GWW w stolicy, przy jednoczesnym rozwoju jej praktyk lokalnych w kluczowych regionach Polski.
 
Większość transakcji o wymiarze ogólnokrajowym lub międzynarodowym obsługiwanych jest przez biuro warszawskie. Biura zamiejscowe umożliwiają świadczenie wysokospecjalistycznej, ale zarazem efektywnej kosztowo, pomocy prawnej na rzecz klientów działających w Wielkopolsce i w południowej Polsce.

ul. Piękna 18

00-549 Warszawa

tel. +48 22 212 00 00

fax: +48 22 212 00 01

warszawa@gww.pl

Tu mieści się główna siedziba GWW i koncentruje strategiczna działalność firmy, zorientowana na potrzeby największych przedsiębiorstw oraz koncernów międzynarodowych. Są to w szczególności usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa dla klientów z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, nowych technologii i mediów.


Biurem warszawskim GWW kierują: 


Andrzej Ladziński
Andrzej Ladziński

GWW Tax, wspólnik zarządzający

Dane rejestrowe