Kontakt

Wieloletnia aktywność na polskim rynku usług prawniczych zaowocowała silną pozycją GWW w stolicy, przy jednoczesnym rozwoju jej praktyk lokalnych w kluczowych regionach Polski.
 
Większość transakcji o wymiarze ogólnokrajowym lub międzynarodowym obsługiwanych jest przez biuro warszawskie. Biura zamiejscowe umożliwiają świadczenie wysokospecjalistycznej, ale zarazem efektywnej kosztowo, pomocy prawnej na rzecz klientów działających w Wielkopolsce i w południowej Polsce.

ul. Towarowa 37

61-896 Poznań

t. +48 61 658 00 00


f. +48 61 658 00 99


poznan@gww.pl

Poznańskie biuro GWW oferuje kompleksowe doradztwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, przewozowego i telekomunikacyjnego. Rozwój naszej praktyki i doświadczenia w tych dziedzinach pozwoliły na wyodrębnienie trzech osobnych departamentów: paliwowo-energetycznego, branży TSL (transport, spedycja, logistyka) oraz procesowego.

 

Oddziałem GWW w Poznaniu kieruje wspólnik:

 

Dane rejestrowe