Pro Bono

W lutym 2012 roku GWW objęło opieką prawną Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego.
 
Współpraca Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata z GWW stanowi ważny etap w rozwoju naszej organizacji. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu prawników GWW mamy nadzieję jeszcze lepiej służyć najzdolniejszej polskiej młodzieży w oparciu o jak najlepsze rozwiązania organizacyjne oraz formalno-prawne. Za to zaangażowanie dziękujemy w imieniu ponad 300 absolwentów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im prof. Pawła Czartoryskiego” – napisali przedstawiciele UWC Polska.
 
GWW należy do grona Fundatorów i Członków-Założycieli Fundacji "10 kwietnia". Celem Fundacji jest niesienie pomocy edukacyjnej dzieciom, których rodzice bądź opiekunowie zginęli lub doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia służby publicznej.
 
Od września 2008 roku do końca 2011 roku GWW zapewniała nieodpłatną opiekę prawną na rzecz projektu: „Czytamy Słuchając”. To profesjonalne nagrania tekstów literackich ze zbiorów szkolnej biblioteki internetowej Wolne Lektury dostępne na wolnej licencji Creative Commons. Celem jest stworzenie biblioteki lektur szkolnych w formie audiobooków dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Nagrania realizują przede wszystkim znani aktorzy i reżyserzy młodego pokolenia związani ze Stowarzyszeniem Twórców Sztuk Wszelkich im. S. I. Witkiewicza - m.in. Roma Gąsiorowska, Leszek Żurek, Paweł Paprocki, Gosia Kozera. W ramach projektu 'Czytamy Słuchając' powstało już blisko 2.000 audiobooków tekstów literackich, które wzbogaciły szkolną bibliotekę internetową Wolne Lektury.

 

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Fundacja 10 kwietnia