Organizacje pozarządowe

GWW od początku niezwykle aktywnie uczestniczy w liberalizacji polskiego sektora telekomunikacyjnego. W sposób ciągły nasi prawnicy brali udział we wszystkich inicjatywach mających na celu stworzenie skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.
 
W trosce o niższe ceny nasi eksperci doradzali Ministerstwu Infrastruktury w procesie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Rola GWW polegała na współtworzeniu projektów rozporządzeń wykonawczych oraz konsultowaniu propozycji zmian, wnoszonych w ramach tzw. konferencji uzgodnieniowych. Najbardziej spektakularnym naszym osiągnięciem jest udział GWW w projektach z zakresu prawa telekomunikacyjnego, które doprowadziły do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, a tym samym wpłynęły na spadek cen zarówno na rynku międzyoperatorskim, jak też konsumenckim.