ITelect

IV edycja ITele©t
 
Zwycięzcy i wyróżnieni w IV edycji „ITele©t" – uzasadnienie werdyktu, mecenas Wacław Knopkiewicz, radca prawny, autor kazusu „telekomunikacyjnego" (nr 3): (...) Pani Aleksandra Wilkołek bardzo dobrze poradziła sobie ze wszystkimi wątpliwościami prawnymi, jakie należało dostrzec i rozstrzygnąć. Jako jedna z nielicznych zauważyła, że nie każda zmiana regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oznacza zmianę warunków umowy określonych w tym regulaminie. (...) [Źródło: „Edukacja Prawnicza”, Numer 6[117] czerwiec 2010].
 
Zwycięzca konkursu ITele©t wybrany – Odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa Własności Intelektualnej oraz Prawa Nowych Technologii „ITele©t”. Za najlepszą pracę nagrodzono Aleksandrę Wilkołek, studentkę V roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego [Źródło: www.prawnik.pl, 7 maja 2010].
 
ITele©t wyłonił zwycięzców – Aleksandra Wilkołek, studentka V roku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwyciężyła w IV edycji „ITele©t”, Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa Własności Intelektualnej oraz Prawa Nowych Technologii [Źródło: "Rzeczpospolita", 6 maja 2010].
 
III edycja ITele©t
 
Realne konsekwencje wirtualnych zdarzeń – rozmowa z Krzysztofem Siewiczem, jurorem, autorem kazusów nr 1 i 3, prawnikiem w Departamencie Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, doktorantem Leiden University w Holandii [Źródło: „Toga. Forum Adwokatów”, czerwiec/lipiec 2009].
 
Znamy zwycięzcę oraz wyróżnionych w III edycji Konkursu ITele©t – wywiad z Tomaszem Rogalą, studentem IV roku prawa Uniwersytetu Łódzkiego, zwycięzcą III edycji Konkursu oraz Michałem Strzeleckim, jurorem, autorem kazusu nr 4, aplikantem radcowskim w Departamencie Własności Intelektualnej i Nowych Technologii [Źródło: portal „karieraprawnika.pl”, zakładka: Aktualności, 21 maja 2009].
 
II edycja ITele©t
 
Ocena prawidłowości działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – rozwiązanie kazusu nr 4, autor Maciej Kacymirow, student IV roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego [Źródło: „Edukacja Prawnicza”, Numer 1[103] styczeń 2009, publikacja zwycięskiej pracy wraz z komentarzem mecenasa Wacława Knopkiewicza, jurora oraz autora kazusu nr 4].
 
I edycja ITele©t
 
Dopuszczalność zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – rozwiązanie kazusu nr 2, autor Łukasz Słomczyński, student V roku prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [Źródło: „Prawo Teleinformatyczne”, 3[5]2007 lipiec-wrzesień 2007, publikacja jednej z wyróżnionych prac wraz z komentarzem mecenasa Wacława Knopkiewicza, jurora oraz autora kazusu nr 2].

ITele©t

Plakaty konkursowe