Dla studentów

GWW dwukrotnie otrzymała tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej”. Wyróżnienie to jest formą podziękowania za wkład na rzecz rozwoju edukacji prawniczej w Polsce. Tytuł Mecenasa Edukacji Prawniczej przyznaje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.
 
Jesteśmy gotowi wspierać wiedzą ekspercką, zaangażowaniem, a często również finansowo te przedsięwzięcia, które stwarzają możliwość rozwoju studentom, w szczególności prawa. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami, w które angażowaliśmy się na przestrzeni kilku ostatnich lat.
 
1. Konferencja naukowa „Podatnik na spalonym. Unikanie opodatkowania i sposoby zapobiegania temu zjawisku.”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Inspiracja: Ministerstwo Finansów w kwietniu 2012 roku przygotowywało się do wprowadzenia klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego. Podczas konferencji resort przyznał, że klauzula ma pełnić funkcję prewencyjną, a nie fiskalną
  • Cel: Konferencja na UMK była głosem w dyskusji na temat, czy klauzula przeciw obejściu prawa podatkowego jest w Polsce potrzebna. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele doktryny, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz skarbowych oraz studenci.

2. Ogólnopolski konkurs na glosę do wyroku w sprawie podatkowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
3. Konferencja „Wszystkie chwyty dozwolone? Prawne aspekty reklamy.”, Uniwersytet Łódzki.
  •  Inspiracja: W praktyce biznesowej często niezbędne okazuje się wyjście poza ramy oficjalnych uregulowań prawnych. Decyzja taka związana jest zawsze z pewnym ryzykiem. Jego ocena jest kluczowa dla wielu niestandardowych przedsięwzięć reklamowych. Dlatego prawnik doradzający w obszarze reklamy musi mieć nie tylko obszerną wiedzę na temat przepisów prawa, ale również praktyczną znajomości reguł rządzących marketingiem.
  • Cel: Przybliżyć kontrowersyjne zagadnienia związane z reklamą oraz wskazać odpowiedź na pytanie, czy w reklamie wszystkie „chwyty" są prawnie i biznesowo dozwolone lub uzasadnione. 

4. ITele©t – ogólnopolski konkurs z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.
  • Inspiracja: GWW była pomysłodawcą projektu, który organizowaliśmy we współpracy z ELSA Poland w latach 2007-2010. Konkurs miał 4 edycje. Adresowany był do studentów IV i V roku studiów prawniczych.
  • Cel: Promocja młodych ludzi, którzy mają wiedzę prawniczą, a jednocześnie pasjonują ich nowe technologie i zagadnienia związane z rynkiem komunikacji elektronicznej.
  • „Konkurs „ITele©t” to nie tylko przygoda intelektualna związana z rozwiązywaniem kazusów czy aspekt finansowy w postaci stypendium. To przede wszystkim szansa dołączenia do ludzi, którzy rozumieją i podzielają tę samą pasję.” – tak ideę konkursu wyjaśniał Piotr Woźny, wspólnik zarządzający GWW.
 
Zobacz 4 pierwsze edycje ITele©t.
 
5. Konferencja „Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim.”, Uniwersytet Warszawski
  • Inspiracja: Kolejna rocznica wprowadzenia do Polski licencji Creative Commons, alternatywnego modelu prawa autorskiego opartego na zasadzie „pewne prawa zastrzeżone".
  • Cel: Prezentacja zagadnień związanych z wolnymi licencjami Creative Commons oraz dyskusja na temat ich stosowania na gruncie polskiego prawa i prawnych możliwości rozwoju wolnej kultury.

ITele©t

Plakaty konkursowe

Mecenas Edukacji Prawniczej 2009