Dla społeczeństwa

GWW angażuje się w inicjatywy pro-społeczne, w szczególności te działania, które mogą ulepszyć polski system prawny. W ten sposób wykorzystujemy wiedzę, doświadczenie i umiejętności swoich ekspertów dla dobra wspólnego. Beneficjentem działań pro bono, w które aktywnie włącza się GWW jest również społeczeństwo, polska kultura oraz edukacja prawnicza.


Pro Bono

W lutym 2012 roku GWW objęło opieką prawną Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego.

Więcej

Dla studentów

GWW dwukrotnie otrzymała tytuł „Mecenas Edukacji Prawniczej”.

Więcej

Kultura i sport

Beneficjentem działań pro bono, w które aktywnie włącza się GWW jest również polska kultura.

Więcej

Organizacje pozarządowe

GWW od początku niezwykle aktywnie uczestniczy w liberalizacji polskiego sektora telekomunikacyjnego.

Więcej