TSL (transport, spedycja, logistyka)

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) cechuje spora dynamika i zmienność, wynikająca z konieczności ciągłego rozszerzania i doskonalenia katalogu oferowanych usług, nieustannego dostosowywania się do zmiennych potrzeb i wysokich oczekiwań klienta, rosnącej konkurencji na rynku, szczególnej podatności na wszelkie wahania kondycji gospodarki oraz sporej aktywności ustawodawcy, zarówno europejskiego, jak i krajowego. Taka specyfika działalności wymaga również odpowiednio sprofilowanego doradztwa prawnego, z czego doskonale zdają sobie sprawę prawnicy tworzący, w ramach GWW, zespół dedykowany do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze TSL.
 
Oferowana przez nas pomoc prawna:
  • dalece wykracza  poza  typową problematykę  związaną z działalnością każdego przedsiębiorcy;
  • koncentruje się na zagadnieniach specjalistycznych z zakresu prawa przewozowego, transportowego, pocztowego, ochrony środowiska, ubezpieczeniowego, przepisów regulujących obrót poszczególnymi grupami towarów (środki spożywcze, produkty lecznicze, towary niebezpieczne ADR itp.) oraz innych dziedzin prawa, których przepisy znajdują, choćby incydentalnie, zastosowanie w działalności przedsiębiorcy TSL;
  • uwzględnia potrzeby, specyfikę, model biznesu oraz uwarunkowania operacyjne konkretnego Klienta – zawsze oferujemy usługi odpowiednio zindywidualizowane.
 
Katalog przedmiotowy zadań wykonywanych przez GWW w obszarze TSL obejmuje w szczególności:
  • przygotowywanie i negocjowanie umów przewozowych, spedycyjnych i logistycznych;
  • redagowanie regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług;
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wymogów warunkujących podjęcie i wykonywanie usług w odniesieniu do poszczególnych kategorii towarów;
  • redagowanie oraz negocjowanie umów związanych z zapewnieniem infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług, w szczególności floty pojazdowej oraz obiektów magazynowych;
  • przeprowadzanie specjalistycznych analiz prawnych oraz szkoleń.
 
W trakcie ponad dziesięcioletniej praktyki w obszarze TSL mieliśmy okazję współpracować z wieloma czołowymi przedstawicielami tego sektora, a także z organizacjami i wydawnictwami branżowymi. Oprócz doradztwa prawnego prawnicy zespołu TSL aktywnie uczestniczyli w życiu branżowym, konsultując projekty aktów prawnych, publikując wiele artykułów specjalistycznych (m.in. na łamach „Transport i Spedycja”, „Logistyka a Jakość”, „Nowoczesny Magazyn”, „Spedycja Transport Logistyka” oraz w ramach branżowego portalu internetowego www.logistyka.infor.pl), a także biorąc udział w szeregu konferencji i warsztatów  branżowych. 
Krzysztof Wysocki
Krzysztof Wysocki

radca prawny, wspólnik GWW Legal
krzysztof.wysocki@gww.pl