Telekomunikacja

GWW od początku niezwykle aktywnie uczestniczy w liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. Braliśmy udział we wszystkich inicjatywach mających na celu stworzenie skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.
 
Zespół TMT (telekomunikacja – media – nowe technologie) został zbudowany ostatecznie w 2003 roku, czyli w roku implementacji nowego pakietu dyrektyw oraz faktycznego początku liberalizacji. Oznacza to, że nasza praktyka w zakresie telekomunikacyjnym działa nieprzerwanie przynajmniej 10 lat. W tym czasie polski rynek telekomunikacyjny przeżył prawdziwą rewolucję. Ta dekada to okres fundamentalnych przeobrażeń i skok cywilizacyjny.
 
Doradzaliśmy i doradzamy największym operatorom alternatywnym (Netia, Tele2, GTS, Dialog, P4) w transpozycji do otoczenia regulacyjnego podstawowych i fundamentalnych obecnie hurtowych usług telekomunikacyjnych, takich jak BSA (ang. Bitstream Acces), LLU (ang. Local Loop Unbundling), WLR (ang. Wholesale Line Rental) czy PSI (płaskie stawki interkonektowe). Uczestniczyliśmy we wprowadzaniu tych rozwiązań w relacji z TP. W tym zakresie doradzaliśmy w postępowaniu, które skończyło się wydaniem pierwszej decyzji dotyczącej usługi WLR czy PSI. Ponadto doradzaliśmy w negocjacjach zakończonych podpisaniem pierwszych umów dotyczących usług LLU i BSA. Reprezentowaliśmy również większość kluczowych operatorów alternatywnych w postępowaniach sądowych dotyczących decyzji regulacyjnych (tam, gdzie strony nie doszły do porozumienia i spór został rozstrzygnięty przez Regulatora). Od kilku lat nieprzerwanie doradzamy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT) – izbie gospodarczej, która zrzesza wszystkich istotnych alternatywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Prawnicy GWW reprezentowali KIGEiT w dziesiątkach postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami powszechnymi, w sprawach dotyczących regulacji rynku telekomunikacyjnego.
 
Jesteśmy współuczestnikami wszystkich wydarzeń mających przełomowe znaczenie dla branży, przykładowo:
  • podpisanie w październiku 2009 r. porozumienia regulacyjnego między TP i Prezesem UKE, gdzie reprezentowaliśmy szeroko pojęte środowisko telekomunikacyjne;
  • udział w 2011 roku w rozwiązaniu problemu decyzji MTR (ang. Mobile Termination Rate) m.in. przez wydanie tzw. decyzji inwestycyjnych.

Zaangażowani jesteśmy również w postępowania dotyczące analiz rynkowych, w wyniku których nakładane są obowiązki regulacyjne. Ponadto aktywny uczestniczymy w posiedzeniach Komisji Infrastruktury oraz spotkaniach w ministerstwie odpowiedzialnym za łączność dotyczących zmian ram regulacyjnych – w ostatnim czasie w zakresie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego.
Rafał Duczek
Rafał Duczek

radca prawny, wspólnik GWW Legal
rafal.duczek@gww.pl

Wacław Knopkiewicz
Wacław Knopkiewicz

radca prawny, wspólnik GWW Legal
waclaw.knopkiewicz@gww.pl

Wojciech Krupa
Wojciech Krupa

prawnik, of counsel
wojciech.krupa@gww.pl

Jacek Wilczewski
Jacek Wilczewski

radca prawny, of counsel
jacek.wilczewski@gww.pl