Sport

GWW jest od 2000 roku prawnym i podatkowym doradcą Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A. – spółki zarządzającej zawodową ligą męską i żeńską w piłce siatkowej. Nasi prawnicy stworzyli całościową koncepcję profesjonalizacji rozgrywek ligi męskiej i żeńskiej. Koncepcja ta została z powodzeniem zaimplementowana, co zaowocowało powstaniem jednych z najlepiej zorganizowanych rozgrywek ligowych w Polsce.

Zakres usług doradczych świadczonych przez GWW obejmuje opracowywanie regulacji wewnętrznych – statutów i regulaminów (statuty związków sportowych, regulaminy rozgrywek, statuty spółek sportowych uwzględniające specyfikę działania w sporcie). GWW jest jednym z członków założycieli Krajowej Izby Sportu – ogólnopolskiej izby gospodarczej zrzeszającej przedsiębiorców działających w branży sportowej. Aktywnie działaliśmy w powołaniu tej organizacji, będąc odpowiedzialnym za opracowanie kompletu dokumentów statutowych.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie umów sponsoringowych, licencyjnych i szeroko pojętej komercjalizacji praw w sporcie (w tym image rights). Naszymi Klientami są zarówno podmioty korporacyjne (związki sportowe, spółki i stowarzyszenia sportowe), jak i indywidualni sportowcy. W doradztwie z powodzeniem łączymy unikalne kompetencje w zakresie prawa sportowego, własności intelektualnej i nowych technologii. Prawnicy GWW wielokrotnie występowali jako eksperci prawni w kwestiach sponsoringu w sporcie i komercjalizacji praw osobistych, w tym na konferencjach organizowanych dla środowisk sportowych przez Krajową Izbę Sportu.

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie, negocjacjach i przygotowywaniu umów dotyczących organizacji imprez sportowych. GWW bardzo aktywnie uczestniczyła, jako doradca prawny Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w organizacji takich międzynarodowych imprez sportowych w piłce siatkowej, jak m.in. Finały Ligi Światowej, Mistrzostwa Europy Kobiet 2009, Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej 2013 oraz Mistrzostwa Świata Mężczyzn 2014.

Kolejną specjalizacją GWW w obszarze sportowym jest arbitraż i mediacja. Braliśmy udział w utworzeniu Sądu Polubownego PLPS, który jest głównym sądem arbitrażowym dla środowiska siatkarskiego w Polsce dla rozstrzygania sporów o charakterze majątkowym. Kilku prawników GWW od początku istnienia tego sądu aktywnie działa jako arbitrzy tego sądu (w tym – Prezes Sądu Polubownego – mec. Piotr Woźny i Sekretarz – mec. Ewa Frieze). Prawnicy GWW działają także w strukturach innego sądu arbitrażowego – Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu, a mec. Ewa Frieze jest Wiceprzewodniczącą tego sądu.
 
Ewa Frieze
Ewa Frieze

radca prawny, wspólnik GWW Legal
ewa.frieze@gww.pl

Wacław Knopkiewicz
Wacław Knopkiewicz

radca prawny, wspólnik GWW Legal
waclaw.knopkiewicz@gww.pl

Andrzej Ladziński
Andrzej Ladziński

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
andrzej.ladzinski@gww.pl

Jakub Żyto
Jakub Żyto

radca prawny, wspólnik GWW Legal
jakub.zyto@gww.pl