Rozwiązywanie sporów (sprawy cywilne i administracyjne)

Sprzeczne interesy, często przeistaczające się w konflikty i spory, są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Kancelarie prawne wspierając swoich Klientów w sporach z innymi osobami, często ograniczają się do standardowego doradztwa przedprocesowego i procesowego. Postępowanie takie w obecnych realiach zwykle nie spełnia oczekiwań Klientów, ponieważ niedoskonały wymiar sprawiedliwości, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianego sądownictwa, utrudnia lub wręcz uniemożliwia Klientom uzyskiwanie szybkich i pożądanych rezultatów.
 
GWW mając na względzie istniejące ograniczenia władzy sądowniczej proponuje swoim Klientom szersze spojrzenie na szeroko rozumiane spory i metody ich prowadzenia. W ramach świadczonych przez nas usług reprezentowanie Klienta przed sądem jest tylko jednym z wielu potencjalnych narzędzi, często nawet nie najważniejszym, które mogą być wykorzystane w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu. Wielokrotnie wykazywaliśmy, że umiejętność szybkiego zdefiniowania problemu, oceny mocnych i słabych stron zaangażowanych podmiotów, nowatorskie spojrzenie na dostępne narzędzia prawne, precyzyjna strategia oraz zarządzanie jej realizacją, przynoszą oczekiwane rezultaty w tempie zdecydowanie szybszym niż standardowa procedura sądowa.
 
Prawnicy GWW prowadzą sprawy konfliktowe ze wszystkich dziedzin prawa. Reprezentujemy Klientów w zakresie spraw przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz administracyjnymi na wszystkich etapach.
 
Mamy bogate doświadczenie w obsłudze spraw precedensowych, w tym przed Sądem Najwyższym. Wykorzystujemy wiedzę z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa: prawa spółek, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego, ochrony dóbr osobistych etc. Zajmujemy się sprawami niezależnie od ich wartości, pamiętając, że nasi Klienci oczekują osiągnięcia wyznaczonego przez siebie rezultatu.
Jakub Żyto
Jakub Żyto

radca prawny, wspólnik GWW Legal
jakub.zyto@gww.pl

 
Urszula Darkowska
Urszula Darkowska

attorney at law
urszula.darkowska@gww.pl