Prawo zamówień publicznych, PPP

GWW świadczy kompleksowe doradztwo prawne zarówno na rzecz Wykonawców,
jak i Zamawiających.

Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie w obszarze prawa zamówień publicznych, które łączymy z kompetencjami ekspertów doradzających przy realizacji projektów  w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz budowy obiektów kubaturowych, a także specjalistów w takich gałęziach prawa jak: prawo energetyczne, IT, IP, medyczne oraz pocztowe.

Uczestnikom rynku zamówień publicznych oferujemy kompleksową obsługę prawno-podatkową. Naszym Klientom rekomendujemy rozwiązania prawne i biznesowe na wszystkich etapach procedury zamówieniowej, jak również w trakcie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.

Doradztwo GWW dla WYKONAWCY

 • Doradzamy Klientom już od etapu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, aż do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wspierając  Klientów przy jego późniejszej realizacji.
 • Ponad dwustukrotnie potwierdzaliśmy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym skuteczność wyboru oferty naszych Klientów.
 • Posiadamy unikalne doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach prowadzonych na podstawie skargi kasacyjnej wniesionej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu zamówień publicznych dostosowane indywidualnie do potrzeb działów handlowych podmiotów realizujących zamówienia  na rzecz sektora publicznego.


Doradztwo GWW dla ZAMAWIAJĄCEGO

 • Dostosowując się do indywidualnych potrzeb Zamawiających świadczymy kompleksową pomoc prawną w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy prowadzeniu dialogu technicznego.
 • Prawnicy GWW biorą także udział w pracach komisji przetargowej.
 • Na bieżąco opiniujemy wszystkie działania uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Prawnicy GWW wielokrotnie bronili skuteczności działań Zamawiających podejmowanych w ramach procedur zamówieniowych przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądem okręgowym oraz instytucjami Unii Europejskiej.
 • Audytowaliśmy ponad trzysta postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zamówień objętych finansowaniem z Unii Europejskiej.
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu zamówień publicznych, dopasowane do potrzeb podmiotów zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych.
 • Z sukcesami reprezentujemy Zamawiających w sporach sądowych, powstałych na różnych etapach realizacji zamówienia publicznego.


Szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia i największych sukcesów prawników GWW zamieszczamy w katalogu „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. Wykonawca – Zamawiający”.
Katalog dostępny jest tutaj.

Michał Sękowski
Michał Sękowski

radca prawny, wspólnik GWW Legal
michal.sekowski@gww.pl

Agnieszka Adach
Agnieszka Adach

adwokat
agnieszka.adach@gww.pl