Prawo pracy

Efektywne zarządzanie w obszarze HR stanowi duże wyzwanie dla współczesnych firm, w szczególności gdy odbywa się w warunkach częstych zmian prawa pracy i polityki społecznej lub zawirowań ekonomicznych. Skuteczne planowanie i zarządzanie kadrami wymaga uwzględnienia szeregu (nierzadko skomplikowanych) kwestii prawnych. 

Praktyka GWW w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest zwieńczeniem wieloletnich doświadczeń w obsłudze zagadnień prawa pracy pojawiających się u naszych klientów. Efekt: nasz Zespół świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy we wszystkich aspektach zarządzania HR. Zapewniamy rozważne i realistyczne porady prawne na najwyższym poziomie merytorycznym. Dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb każdego klienta, z uwzględnieniem otoczenia prawnego i rynkowego tak, aby klient zawsze był o krok przed zmianami społecznymi, ekonomicznymi i prawnymi.

BROSZURA (wersja PDF do pobrania).

W naszym doradztwie jesteśmy praktyczni, gdyż chcemy pomóc firmom efektywnie zarządzać ryzykiem w zakresie prawa pracy w bieżącej działalności, jak również w stosunku do złożonych projektów, przykładowo: restrukturyzacji, transferu przedsiębiorstwa, czy transakcji M&A. Doradzamy w sprawach zbiorowego prawa pracy, negocjacjach ze związkami zawodowymi i radami pracowniczymi oraz reprezentujemy pracodawców we wszystkich sądowych sporach pracowniczych.

Praktyka GWW z zakresu prawa pracy obejmuje w szczególności:

 • bieżącą obsługę
 • umowy o pracę oraz niestandardowe formy zatrudnienia i współpracy
 • zwolnienia, w tym grupowe - objęte reżimem ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • „regulatory compliance”
 • sądowe spory pracownicze (mobbing, dyskryminacja, nadgodziny), w tym doradztwo poprzedzające wniesienie skargi i mediacja
 • postępowania kontrolne przez PIP oraz ZUS
 • rady pracownicze i związki zawodowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw (procesy due diligence, przejęcia zakładów pracy, transfery przedsiębiorstw)
 • ochronę pracodawcy przed nieuczciwą konkurencją i ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • ochronę danych osobowych oraz kwestie prywatności
 • szkolenia.