Prawo papierów wartościowych, instrumentów finansowych i rynków kapitałowych

Karol Kuch
Karol Kuch

radca prawny, wspólnik GWW Legal
karol.kuch@gww.pl

Tomasz Maliński
Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel
tomasz.malinski@gww.pl