Prawo na dobrach niematerialnych (własność intelektualna, technologie informatyczne)

Prawa autorskie, znaki towarowe, renoma, know-how, tajemnica przedsiębiorstwa, patenty, licencje. Stanowią one niezwykle istotny składnik aktywów przedsiębiorstwa, którego znaczenie stale wzrasta, zwłaszcza w dobie intensywnego rozwoju nowych technologii. Dlatego, świadcząc pomoc prawną zawsze pamiętamy o tym, że ten niematerialny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa może stać się kiedyś jego najcenniejszym składnikiem.
 
Naszym celem jest, z jednej strony zapewnienie Klientowi bezpieczeństwa prowadzenia i rozwoju działalności związanej z korzystaniem z praw własności intelektualnej, z drugiej zaś, zapewnienie ochrony tych praw przed ich naruszaniem i bezprawną eksploatacją.
 
 • Prowadzimy na rzecz naszych Klientów bieżące doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Doradzamy, jak najlepiej i najefektywniej chronić prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i informacje poufne.
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z rejestracją i ochroną przysługujących naszym Mocodawcom praw.
 • Współpracujemy z Klientami w zakresie szeroko rozumianego prawa nowych technologii i komunikacji elektronicznej. Doradzamy przy negocjacjach i zawieraniu umów dotyczących korzystania z praw autorskich na rynku telewizji i mediów elektronicznych.
 • Doradzamy przy zawieraniu umów dotyczących transferu praw autorskich, praw własności przemysłowej, uprawnień licencyjnych, know-how, technologii. Projektujemy umowy złożonych transakcji gospodarczych dotyczących korzystania z praw na dobrach niematerialnych. Bierzemy udział w prowadzonych przez Klientów negocjacjach.
 • Współpracujemy z Klientami przy projektach wdrożeniowych nowego oprogramowania i implementacji nowoczesnych rozwiązań infrastruktury IT. Projektujemy i negocjujemy umowy wdrożeniowe.
 • Prowadzimy doradztwo w zakresie prawa reklamy. Zapewniamy audyt treści reklamowych pod kątem ich zgodności z zasadami uczciwej konkurencji. Reprezentujemy naszych Klientów w procesach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji.
 • Doradzamy Klientom w zakresie prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących naruszenia dobrego imienia i renomy przedsiębiorstwa.
 
Do wiodących obszarów naszej specjalizacji należą:
 • opracowywanie i wdrażanie strategii ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, w tym ochrony jego marki i renomy;
 • doradztwo w zakresie korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych przez nadawców, operatorów telewizji kablowej, operatorów komunikacji elektronicznej;
 • doradztwo w zakresie transferu i wdrażania nowych technologii i uprawnień licencyjnych;
 • prowadzenie audytów w zakresie korzystania z praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz przestrzegania warunków posiadanych na tym polu uprawnień licencyjnych;
 • ocena bezpieczeństwa prawnego planowanych kampanii reklamowych i przygotowywanych projektów reklam.
Karol Kuch
Karol Kuch

radca prawny, wspólnik GWW Legal
karol.kuch@gww.pl

Tomasz Maliński
Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel
tomasz.malinski@gww.pl

Grzegorz Antonowicz
Grzegorz Antonowicz

radca prawny
grzegorz.antonowicz@gww.pl