Prawo konkurencji

Na kształt decyzji biznesowych podejmowanych przez przedsiębiorców w sposób istotny wpływają ryzyka związane z wymogami prawa ochrony konkurencji.

Oferowane przez nas usługi pozwalają zminimalizować ryzyko zarzutu naruszenia pozycji dominującej, czy też zawarcia niedozwolonego porozumienia. Dzięki temu Klienci  mogą uniknąć zarzutów ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także nieważności podejmowanych działań w świetle prawa cywilnego. Wspieramy również Klientów oceniając, czy planowane koncentracje wymagają zgłoszenia do organów ochrony konkurencji, a w razie potrzeby przygotowując wnioski koncentracyjne.

W ramach naszej praktyki w szczególności świadczymy następujące usługi:

  • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych oraz doradztwo z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz sądami powszechnymi;
  • przygotowanie procedur oraz przeprowadzanie szkoleń przygotowujących przedsiębiorstwa na wypadek kontroli organów ochrony konkurencji;
  • wsparcie przedsiębiorcy w trakcie kontroli prowadzonej przez Prezesa UOKiK lub KE;
  • audyt ryzyk antymonopolowych związanych z prowadzonym przedsięwzięciem lub prowadzoną działalnością;
  • przygotowywania i weryfikacja umów pod kątem zgodności z polskim i europejskim prawem ochrony konkurencji;
  • ocena planowanych transakcji pod kątem obowiązku notyfikacji Prezesowi UOKiK lub KE oraz przygotowanie wniosku o wydanie zgody na koncentrację.

 

Tomasz Maliński
Tomasz Maliński

radca prawny, of counsel
tomasz.malinski@gww.pl

Grzegorz Antonowicz
Grzegorz Antonowicz

radca prawny
grzegorz.antonowicz@gww.pl