Kolejnictwo

GWW od 2012 roku doradza zarządcy infrastruktury kolejowej w realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie całego kraju. W ciągu kilku lat GWW zbudowało silny zespół doradców łączących kompetencje z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, energetycznego, administracyjnego oraz zamówień publicznych. Praktyka obejmuje doradztwo prawne od etapu wyboru wykonawcy po rozliczenia końcowe projektu z instytucją finansującą.

Przedmiotem doradztwa GWW jest m.in.:

  • doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania decyzji o ustanowieniu lokalizacji linii kolejowej,
  • doradztwo prawne i reprezentacja prawna w zakresie wywłaszczenia nieruchomości, spraw zasiedzeniowych, wykupów resztówek, złożenia oświadczenia woli,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego,
  • doradztwo prawne w zakresie obsługi oraz rozliczania środków z Unii Europejskiej oraz EBI,
  • doradztwo w zakresie realizacji projektów wdrażających systemy ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce,
  • kompleksowe audyty prawne projektów inwestycyjnych,
  • opiniowanie możliwości udzielenia zamówień, weryfikacja dokumentacji przetargowej, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Opiniujemy i bierzemy udział w negocjacjach umów i porozumień z wykonawcami prac projektowych i robót budowlanych. Doradzamy w zakresie praw autorskich majątkowych i osobistych oraz negocjowaniu zapisów umów licencyjnych.

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami cywilnymi z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. Ponadto świadczymy usługi reprezentacji przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na decyzje administracyjne.

Nasze doświadczenie to dziesiątki prowadzonych sporów i postępowań oraz godziny pracy spędzone na rozmowach z Klientem.

Michał Sękowski
Michał Sękowski

radca prawny, wspólnik GWW Legal
michal.sekowski@gww.pl