Infrastruktura

GWW od wielu lat łączy doświadczenia z sektorów regulowanych, w szczególności jako lider sektora TMT, z bogatymi doświadczeniami z zakresu procesu inwestycyjnego i współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a przedsiębiorcami. Połączeniem tych doświadczeń jest doradztwo prawne GWW dotyczące infrastruktury liniowej – telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, drogowej, kolejowej.

Przedmiotem aktywności GWW jest m.in.:

  • doradztwo prawne w inwestycjach dotyczących infrastruktury technicznej;
  • obsługa prawna procedur lokalizacyjnych, środowiskowych i budowlanych;
  • partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne, koncesje;
  • pomoc publiczna;
  • dofinansowanie z funduszy wspólnotowych;
  • usuwanie barier inwestycyjnych.

Od 2008 roku jesteśmy stale zaangażowani w kluczowych projektach budowy w Polsce światłowodowych sieci szerokopasmowych, współfinansowanych ze środków unijnych w ramach krajowych (PORPW, POIG, PROW) i regionalnych programów operacyjnych. Dotyczy to zarówno obsługi administracji centralnej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Administracji i i Cyfryzacji, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej), jak i jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, realizujących jako beneficjenci projekty infrastrukturalne.
 
Stale obsługujemy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (sieć światłowodowa dla 5 województw, wartość ponad 1,2 mld zł), finansowanie z PORPW. Uzyskaliśmy precedensową decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą na udzielenie pomocy publicznej dla sieci szerokopasmowych (największy tego typu projekt w UE). Kolejne decyzje Komisji zatwierdzające pomoc publiczną uzyskaliśmy dla województw wielkopolskiego (wartość projektu ok. 400 mln zł) i mazowieckiego (wartość projektu ok. 500 mln zł), uczestniczyliśmy także w notyfikacji pomocy publicznej województwa dolnośląskiego oraz mniejszych projektów gmin i powiatów.
 
Świadczymy pełną obsługę prawną dla urzędów marszałkowskich w projektach budowy sieci szerokopasmowych, w tym w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (samorząd województwa warmińsko-mazurskiego) oraz w ramach zamówień publicznych na budowę sieci regionalnych (samorząd województwa lubelskiego i Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.).
 
Jesteśmy stałym partnerem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w projekcie systemowym, realizowanym w celu koordynacji i wsparcia wszystkich projektów budowy infrastruktury dostępu do Internetu ze środków unijnych.
 
Na zlecenie Prezesa UKE uczestniczyliśmy w przygotowaniu projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, którego jednym z kluczowych rozdziałów jest aktywność samorządów w dziedzinie telekomunikacji.
 
Doradzaliśmy miastu Wrocław w zakresie wrocławskiego ringu światłowodowego. Na zlecenie miasta wyjaśnialiśmy m.in. kwestie dopuszczalności budowy sieci poza ustawą o zamówieniach publicznych oraz statusu miasta na gruncie prawa telekomunikacyjnego, w szczególności sprawę wpisu do rejestru przedsiębiorców. W 2010 roku wykonywaliśmy stałą obsługę Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław. Doradzaliśmy także gminom i powiatom na Lubelszczyźnie, miastu Rzeszów, wielu urzędom marszałkowskim (województwa: Podlaskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie, Małopolskie).
 
Od 2007 roku zapewniamy obsługę prawną we wszystkich aspektach inwestycyjnych związanych z budową ogólnopolskiej sieci telefonii komórkowej w standardzie UMTS. W ramach tej obsługi doradzaliśmy w kilkuset postępowaniach lokalizacyjnych, budowlanych i środowiskowych. Doradzaliśmy również w zakresie inwestycji infrastrukturalnych takim przedsiębiorcom jak Netia i Telekomunikacja Polska.
 
GWW doradza także w sprawach dotyczących budowy i modernizacji linii kolejowych współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Natomiast w sektorze energetycznym uczestniczyliśmy w tworzeniu regulacji prawnych pozwalających na usunięcie barier inwestycyjnych, w szczególności poprzez korytarze infrastrukturalne.
Joanna Sebzda-Załuska
Joanna Sebzda-Załuska

radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Legal
joanna.sebzda-zaluska@gww.pl

Michał Sękowski
Michał Sękowski

radca prawny, wspólnik GWW Legal
michal.sekowski@gww.pl

Jacek Wilczewski
Jacek Wilczewski

radca prawny, of counsel
jacek.wilczewski@gww.pl